نام : راهبند ستونی ثابت

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/2/9

بازدید : 1318

توضیحات :

 

راهبند ستونی ثابت که می توان از آن به عنوان مانع ویا در ترکیب با چند راهبند ستونی اتوماتیک از آن استفاده کرد .

 

این راهبند در ارتفاع 600 میلی متر و 800 میلی متر و قطر 220 میلی متر ساخته می شود .